Komt er een groot conflict tussen Joden en christenen in Israël?

De laatste tijd komen er steeds meer berichten vanuit Israël waaruit blijkt dat het rommelt tussen Joden en christenen. Het betreft hier de aanspraak op het Graf van David door Joden en christenen en ook de toenemende bekeringsdrift van christenen onder Joden. Het lijkt erop dat het tweeduizend jaar oude conflict tussen Joden en christenen nog steeds niet voorbij is. Mogelijk zal de komende jaren duidelijk worden hoe dit conflict zich zal ontwikkelen. Daarbij speelt ook een rol de toenemende kritische houding van (het christelijk) Europa ten aanzien van Israël.

Advertenties

Joods-Katholiek conflict omtrent Graf van David

In 2014 en 2015 is er een conflict gaande tussen Joden en Katholieken omtrent het Graf van David in Jeruzalem. In het gebouw waar Koning David ligt begraven en waar Joden dagelijks komen om te bidden, ligt ook de kamer van het Laatste Avondmaal dat voor christenen erg belangrijk is. La Stampa Vatican Insider journalist Andrea Tornielli meldde in april 2014 dat er bijna een deal zou zijn tussen de Israëlische regering en het Vaticaan om het Graf van David in Katholieke handen te geven. Dit is echter nog steeds niet gebeurd. Joden verzetten zich hiertegen omdat zij het Katholieke geloof als afgodendienst beschouwen. Eenmaal in Katholieke handen kunnen Joden niet meer bij het Graf van David bidden.

De Zionsberg

Buiten de stadsmuren van de Oude Stad van Jeruzalem, ten zuiden van de Zionspoort, ligt de Zionsberg. Aanvankelijk werd met Zion het “bastion Zion” bedoeld. Dit was het fort van de Jebusieten. Later werd dit de “Davidsstad” genoemd. Zion was het geestelijk centrum van het Joodse volk. Op de heilige berg zou de Messias verschijnen. In de 4de eeuw kwam Zion echter aan de andere kant van de bergrug te liggen.

Voor christenen is de berg belangrijk omdat Jezus hier zijn laatste dagen doorbracht. Er wordt verondersteld dat hier het Laatste Avondmaal plaatsvond. In de eerste eeuw werd hier een kerk gebouwd. In 1342 bouwden de Franciscanen de kerk opnieuw.

Graf van Koning David

In de elfde eeuw raakten Joden ervan overtuigd dat Koning David hier begraven ligt. Ook moslims geloofden dit. Rabbijn Benjamin van Tudela ontdekte de tombe. Hij schrijft hierover: “Vandaag vijftien jaar geleden (omstreeks 1158) stortte een muur van de kerk, die op de Zionsberg stond, in. De patriarch zei tegen zijn ondergeschikten: “Neem de stenen van de heilige muren en daarmede zullen we dan weer de kerk opbouwen.” Dit geschiedde. Er werden arbeiders gehuurd. Deze lichtten een steeen op en legden de toegang bloot van een grafkelder. Eén van hen zei tegen zijn vriend: “Laat ons er binnengaan misschien vinden we geld.” Zij gingen de kelder binnen tot zij bij een groot paleis kwamen. Plotseling kwam een windvlaag door de muil van de kelder en die schreeuwde met een stem van een mens: “Gaat hier vandaan, want God wenst het geen mens te tonen.”

Het Graf van David bevindt zich op de begane grond. Daarnaast bevindt zich een gebedskamer. Er is ook een vestibule en een kleine kamer. Bij de ingang bevindt zich een trap naar de eerste verdieping waar het Cenakel (eetzaal) bevindt.

Het Cenakel

In de eetzaal (Cenakel) vierden Jezus en zijn discipelen de eerste avond van het Joodse Paasfeest. Dit is te lezen in Marcus 14:13-15. In dezelfde eetzaal vond zeven weken na het Paasfeest over de discipelen de uitstorting van de Heilige Geest plaats zoals staat beschreven in Handelingen 2:1-4.

Het conflict tussen Joden en Katholieken

Wie denkt dat in Israël alleen maar een conflict plaatsvindt tussen Joden en moslims heeft het mis. Het twee duizend jaar oude conflict tussen Joden en christenen is ook nog steeds gaande. Weliswaar is dat conflict minder heftig dan tussen Joden en moslims maar het is er wel degelijk. Het gaat hierbij niet om land maar wel om een heilige plek (Graf van David). Ook moeten Joden bekeringsactiviteiten vrezen.

Wat betreft het Graf van David moet gezegd worden dat de Israëlische regering beter geen deal kan sluiten met het Vaticaan. Israël is een Joods land en mag niet toegeven aan afgodendienst, zelfs niet onder het mom van vrijheid van religie. Dit staat ook duidelijk in de Tora te lezen. Christenen hebben bovendien genoeg plekken in Israël waar ze hun godsdienst kunnen belijden. Als Israël de Zionsberg aan christenen afstaat dan zijn de Joden twee bergen kwijt: de Zionsberg in handen van christenen en de Tempelberg in handen van moslims. Formeel behoren deze twee heilige bergen het Joodse volk toe.

De Israëlische regering moet het contact met het Vaticaan over het Graf van David aangrijpen om de Katholieke leiders te wijzen op de dwaalleer van het christendom met de drie-eenheid. Het is de taak van het Joodse volk om te getuige van de Ene God. Het is een zonde om een mens te aanbidden. Zodra het Vaticaan inziet dat de drie-eenheid niet de Eenheid van God betreft, is de hele discussie over het Graf van David zinloos. Er is dan geen enkele reden meer het Cenakel als een heilige plek te beschouwen en er te bidden tot Jezus.